...

انقلاب می شود !

انقلاب صنعتی نه

انقلاب مخملی هم نه

فقط و فقط انقلاب می شود وقتی که با تاب بالا و پایین می روم ، توی دلم .

تاب تاب عباسی

خدا منو نندازی

و خدا مرا ننداخته هنوز که هنوز است .

 

/ 8 نظر / 7 بازدید
هیوا

و خدا مارانمی اندازد...

این روزها ..

مرسی خانوم!.. مرسی.. دلیلش رو هم که میدونی؟؟!!.. .. خدا منو نندازی .. خدا ما رو نندازی ..

شالیز

بسیار بسیار زیبا و مخملی بود وقتی که بالا می ریم با تاب بیتاب پایین می اییم و انقلابی توی دلمان روی تاب تا دوباره بالا برویم با تاب و بیتاب بیاییم پایین

3R

کی داره هلت میده؟

دهنوی

آن روزها رفتند آن روزهای خوب آن روزهای سالم سرشار ... آن روزهای جذبه و حیرت آن روزهای خواب و بیداری ... و دختری که گونه هایش را با برگهای شمعدانی رنگ می زد، آه اکنون زنی تنهاست اکنون زنی تنهاست ( فروغ فرخ زاد )

یگانه *شبانه‌های خواب گریز*

یادم افتاد که انگار دیگه خیلی وقته از تاب می‌ترسم. از تند تاب خوردن. نمی‌دونم.. دلم آشوب می‌شه. حالم بد می‌شه.. و خب یادم نیست بچه که بودم، چطور بودم. یادم نیست واقعا.. و خدا انگار هنوز هیچ کدام ما رو ننداخته.. اگه بندازه چی‌ می‌شه؟ می‌شه اصلاً بندازه؟..

آزی

عجب چسبید این تاب بازی ..

سایبان

وقتی قرار است انقلاب شود من مخملی را به غیر مخملی ترجیح میدهم تو چطور؟[چشمک]