نامحرم بوده ام آیا

حالم خراب است

نه مُحرم شدیم نه معتکف

مَحرم نبودیم خدا ؟! مجرم که بودیم

مجرم حق دفاع ندارد ؟؟؟؟

حالم خراب است

شاید دستهام آنقدر بزرگ نشده که به تو برسد

 

به قول درویش مصطفی یا علی مددی

/ 0 نظر / 6 بازدید