زنهار که خون می چکد از گفته ی سعدی .... هر ک این همه نشتر بخورد خون بچکاند

حالا چه فرق می کند اول اردی بهشت باشد ، یا اواخر اسفند ، همیشه ی روزها باید روز سعدی باشد . روز عاشق غم دیده ی محنت کشیده ی جدا مانده از روی معشوقی به اسم سعدی شیرازی . باید اصلا همه ی سالها سال سعدی باشد ، که آدم وقتی هر بیتش را می خواند خیال می کند که " اِ اِ اینو برای حال ِ من گفته ها . "

 

/ 0 نظر / 51 بازدید