فرزند ِ نا خلف

گفت : این گوگل پلاس چیه ؟

گفتم : فرزند ِ نا خلف گودر ِ ، که سر باباش رو زیر آب کرد خودش بشینه رو تخت سلطنت ...

بد زمونه ای شده ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
هیوا

من گودرمو میخواااااااااام... تو روح ِ‌پلاس... تو روحش