امروز اول اسفند است

این یعنی اول جهنم ....

نه یعنی اول بهشت ...

اردی بهشت

هوا دارد به طرز عاشقانه ای بد می شود ...

این هوای لعنتی ِ گنگ  که نه خیال زمستان دارد نه بهار معلقم می کند . آخ اسفند لعنتی ... لعنت به

این هوای لعنتی می بردم به اردیبهشت ِ عاشقانه ام با تو .

 نه به اسفندی که ...

 

شازده کوچولو ... ای شاه ِ بی خیال مست ... هوای ِ بغض آلود 26 اسفند ... قدم های همراه ... نوروز ... بی روز ... من ... انگشت های باریک .. راه من راه تو نیست ... پیکر فرهاد ...  

 

 

پ.ن : دیروز نوشته بودمش .

/ 1 نظر / 22 بازدید