چیزی نگذشته بود از 8/8/88 که اتفاقی اتفاقی آن کسی که کبوترها دوستش دارند هم ، گفت بیا . بیا دختر . بیا ببینم چه می خواستی بگویی ، اصلا بلد هستی حرف بزنی یا فقط تب ِ زودگذر است .

رفتم ، از همان روز اول ، از همان ریل بازیهای قطار حالم خوش نبود . نه جسمی و نه روحی . می خواستم بروم گلایه کنم ها . اما تا چشمم به آن گنبد طلایی افتاد . نه نه نه . این من نبودم که . بودم ؟

چیزی نمی شود گفت از آن هوای سردی که استخوان ِ آدم را یخ می زد و اشکها را . حرفی برای گفتن نبود بعد از 15 سال . انگار کن تمام حرفهای ِ از قبل آماده شده ام ته کشیده بود ، گم شده بود . چیزی نمی شود گفت . رفته بودم بگویم که دلتنگم ....

 

 

پ.ن : گفته اند اگر از حرم معصومی بیرون آمدی و باران بارید دعایت مستجاب است . و من دعا می کنم آن دعا مستجاب شود ...

پ.ن : نشد ببینمت زهرا . نمی دانم اسمش چیست شاید همان قسمت . شاید قسمت نبود ببینمت ...

/ 3 نظر / 3 بازدید
احمق

اول شدم ! من آپم بیا ! دارم میرم برای مدتی یا شاید برای همیشه نمیدانم ! دلم پر است می خواهم چشمان ترم را ببندم و دیگر به چیزی ننگرم!

زهرا

چه دلم گرفت .. بعد از 15 سال معصومه ؟؟؟ من هر وقت بروم یادت می کنم معصومه .. تو هر وقت من بروم زائری .. این یک قول است.