چه کسی دستور داد کاسه های چینی ِ گل سرخ دار را جمع کنند و به جایش این یک بار مصرف های بی مصرف را بیاورند که من دیگر نتوانم بیایم در خانه اتان را بزنم . تو در را باز کنی من چشم هام را ببندم . کاسه را برداری و من عاشق شوم .

به جای آش نذری دیگر هیچ گل سرخی نمی نشیند .

چقدر حیف که کاسه ها دیگر چینی نیست

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
پروازاه

نميدانم! گل سرخ هاي مادرم امروز مهمان مهماني دوستانه ام شده بود! هيچ ظرفي صفاي گل سرخ ها را ندارد!شايد چون حرمت عاشقي توي هر گلبرگش بيداد ميكند!

اين روزها ...

خوب بود معصومه! عالی بود کاسه های یکبار مصرف عشق ها را یکبار مصرف کرده است ... آدمها را هم انگار یک بار مصرف شده ایم معصومه