من به نشانه ی احترام کفش هایم را می کَنم
و انتظارم این است
کسی به رسم ادب هم که شده
کلاه از سر بردارد
در زمینی که
کلاه ندارد هیچ ....

/ 0 نظر / 26 بازدید