خواب زدگی ...

می خوابی و 

                 بیدار نمی شوی

نمی خوابم و

                 بیدار می مانم

و در تاریکی شبانه

از ترس رفتنت جیغ می کشم........

غافل از اینکه

                تو 

                     خواب

                               گیسوانِ

                                            دختر ِ

                                                    همسایه ی بغلی را

                                                                                می بینی

/ 3 نظر / 8 بازدید
این روزها...

او در خواب دختر همسایه بغلی را بغل می کند و تو جیغ میکشی تو جیغ میکشی و جیغ میکشی و جیغ میکشی و او ........ خودش را به خواب میزند

پیمان نوربخش

سلام چه طاعون دلپذیری . ای کاش از این طاعون و با این طاعون بمیریم و نبینیم : دختر همسایه بغلی بیدار است و صدای جیغ تورا میشنود و با تو که رقیبش هم هستی احساس همدردی می کند (شاید خودش هم قبلا در بستر کسی جیغ کشیده است). حال آنکه خودش را به خواب زده بود جیغ میکشد و تو در بغل دختر همسایه بغلی هستی و همبستر او !

ناهید

زیبا! از قلمت خوشم اومده! چرا[متفکر]