با موچین ام قهر کرده ام . ابروهایم در آمده اند حالا . می خواهم بروم یک آرایشگاه که معروف تر از دستهای لرزانم باشد . شاید گره ی کور این روزهایش را باز کرد ....

/ 0 نظر / 4 بازدید