بلند بالای چهار شانه ی مهربان ِ من سلام .

از قاب ِپنجره به اقتدای ِ قامتت نماز می خوانم ، قربة الی یک زندگی عاشقانه . هه هه هه ! هیچ کس نمی گذارد این نماز سلام داده شود . هر چقدر هم که صف شکن باشی این خیل ِ بی رغبت را تاب نمی آوری مرد !

تمام این دلتنگی در یک چمدان ِ کوچک جا می شود . برای رفتن آماده ام ، اما  محیط ِ چشمهای تو را نمی شود دور زد . برای گذشتن از خودم باید چشم های تو را ببندم . ببند ، چشمهایت را ببند ، اما باز که کردی به دنبال هیچ هم بازی  نگرد که این بازی مدتهاست برای سوزاندنِ من نقشه می کشد . بازی تمام . نگرد من هیچ وقت از هندسه ی دستهای ِ تو دور نمی شوم . تنها به اندازه چند سال نوری باید قد بکشم که این حنجره گنجایش این همه بغض را داشته باشد .

من برای در آغوش کشیدنت آن قدر ها هم بزرگ نشده ام .

/ 7 نظر / 4 بازدید
خورشید خانوم

من سکوت را ترجیح می دهم وقتی حرف هایم بی معنی تر از آن است که...

آزی

این خطاب کردن هایت را دوست می دارم زیاااااد

سرزمین دریا

پای عشقی که داری خیلی زود تر از این حرفها به اندازه ی چند سال نوری شاید هم بیشتر قد خواهی کشید

این روزها ...

موقعیت رفتم زیاد داشته ام ... اما نرفته ام از این جایی که وطنم بود و تنم بود ... گفته بودم اگر روزی رفتم بدانید دیگر چیزی برای ماندن ندارم ... حالا دارم به رفتن فکر میکنم ...

این روزها ...

همیشه کسی هست که نیست ... همیشه یادم می آید که چیزی یادم رفته ... یادم رفته بود بگویم قالبت مبارک ... حال "قالب" خودت چطور است؟؟ ... حال قلبت چه؟؟

این روزها ...

هنوز که نرفته ام ... گاهی بهش فکر میکنم ... قبلا فکر هم نمیکردم ... و این خودش یعنی بریدن ... اگر اینجا چیزی برای نگه داشتنم ندهد، مجبور میشوم که نمانم ... مجبور میشوم فرار کنم از چشم های آدم ها ... مجبور میشوم بروم تا دیگر خیابان هایش را نبینم ... این فرار است و فرار که کنی عمری غریب می مانی ... فرار با رفتن فرق دارد معصومه!! ... اینکه بروی که "نبینی" فرق میکند با اینکه بروی که "رفته باشی" ... اینکه بروی که "یادت برود" سخت است ... چون تو میروی و یادت هم نمیرود و فقط کوچه هایی میماننند که حتا ازشان خاطره هم نداری ...