احساس می کنم چیزی راه گلویم را گرفته و نمی گذارد نفس بکشم . اصلا من این هوا را چگونه تنفس کنم .

چقدر بد است که هیچ جایی نداشته باشی که بغض هایت را با صدای بلند خالی کنی . که شانه های زخمی ات را به جایی تکیه دهی  .

 این بارها برای شانه های من زیادی سنگین نیست خدا ؟؟

خب لابد حقم است دیگر . همه ی اینها تاوان است شاید

ممنونم خدا ...

/ 4 نظر / 3 بازدید
بردیا

چقدر ناراحت ! چقدر خسته ! چقدر افسرده ! چقدر ناامید !

اين روزها ...

اوهوم ... من هم امروز بغض داشتم ... قدِّ آسمون ِ آذر ... لیوان ِ چای دستم می‌لرزید ... هیچ جا نبود معصومه! ... هیچ جا نبود ...

زهرا

ها معصومه .. تاوان است .. روزگار دست به دست می کند آدمهایش را .. هر چند ما خیلی وقتست بی حساب شدیم ..اما چرا تمامی ندارد این تاوان .. نمی دانم ..