گفت : دزد زده است به ساختمان .

گفتم توی دلم : چه دزدی ناخنک زده است به عاشقی امان  که این چنین مشوشم من ....

سکوت کردم .

+

از اینجا تا آسمان راه بسیار است . دل ام یک زمین دیگر می خواهد ...

+

روزهای  زیادی است که به جای غذا ، غصه می خورم . و انگار که به بدنم نساخته که حالم خوب نیست اصلا .

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
یوتاب

حیف چشمهای قشنگت نیست معصومه که با غصه همنشین باشند؟

یوتاب

خصوصی

هیوا

معصومه...سال هاست پر از سه نقطه ها شده ام...میخواهم بگویم ...می آیند مینشینند ته ِ جمله هام...ولی...دلم پیش توست با مرغ ی ذهنم!