خیلی بد است که آدم حالش خوش نباشد ، دلش گرفته باشد ، بغض داشته باشد . بعد به خودش بگوید که نه  ... تو نباید دلت بگیرد . تو به خودت  قول داده ای که حالت خوش باشد . تو قول داده ای که بغض نکنی . تو قول داده ای که دردهایت را به کسی نگویی . و خب فیل هم باشد یک روزهایی دلش می گیرد خب ...

کلا گفتم که شرایط کوفتی است این شرایط بالا ...

/ 4 نظر / 32 بازدید
خورشید خانوم

خیلی بد است که آدم حالش خوش نباشد ، دلش گرفته باشد ، بغض داشته باشد . بعد به خودش بگوید که نه ... تو نباید دلت بگیرد . تو کنکور داری . تو درس داری . تو باید هر روز تا بوق سگ سر کلاس باشی و بعد تا صبح درس بخوانی . تو وقت نداری به این همه درد که دارد روحت را فشار می دهد فکر کنی . اصلا تو باید خوب باشی . اصلا به جهنم که داری له می شوی ... آبی باشی یا حق

گلبونه

سلام دوست بي معرفت خوبي دردت به جونم باز قاطي كردي دلم برات تنگ شده بي انصاف يه جوري هماهنگ كن ببينمت

شعرزاد

بگو نه...باید شرایط بالا خانه ی همه خراب است

محبوبه

امان ازین قول های کمرشکنی که آدم به خودش می دهد...