خدایا

من همین جا می گویم غلط کردم ، دلم دغدغه و افسردگی نمی خواهد .

همان زندگی چیپ ِ سطح پایین خوب تر است .

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
یوتاب

عزیزدلم چی شد :(

سهبا

من تحت هر شرايطي كه باشم ، حتي اگر داغون داغون باشم هم همچين چيزي رو از خدا نمي خوام ! ميدونم كه تو هم از ته دلت نگفتي اين حرف رو ! مگه نه ؟