حوِّل حالنا ....

از خواب بلندکه می شوم یک چیز چسبناک به گلویم چسبیده که بعدا می فهمم یک بغض نخراشیده است که ته حنجره ام جا خوش کرده ،

دلهره از صبح توی دلم بالا و پایین می رود و من دلشوره می گیرم

صبح شبه بغض می کنم و دلم نمی خواهد گریه کنم

یک سر درد ِ وحشتناک مهمان ناخوانده ای دیگر می شود و من می مانم و دلی که دردهاش از حد گذشته . درد دلی که علاجش گوش نیست .

همای می خواند :

چنان ساقی به ساغر باده را مستانه می ریزد

که گویی خون دل از شیشه در پیمانه می ریزد

من و تو آشنای فصلهای مشترک بودیم

کنون طرح جدایی بین ما بیگانه می ریزد

 

دیگر بغض ِ چموش کاری به من ندارد ، آنقدر تیز شده که خودش را از چشم هام بیرون بریزد.

حالم بد است خدایا ، حتما که نباید عید باشد که :

حوِّل حالنا

 

 حوِّل حالنا

حوِّل حالنا

حوِّل حالنا

 

پ.ن : خدایا تو خداتر از آنی که من بگویم فقط من را به خاطر گناهانم عذاب کن ، فقط خودم را .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید