" و لا یمکن الفرار من حکومتک " می گویم و

می گریزیم ...

 

 

/ 5 نظر / 24 بازدید
شالیز

و اما نگفته او گریخته است و تو چه دانی که ترس او چیست؟ ترسی از جنس القارعه ... او گریخته است اینک سال هاست ما باور نکرده ایم ...

محمد مهدی

" و لا یمکن الفرار من حکومتک " اما میدانم دوریت را نمی توانم تحمل کنم خدایا گیرم که از حکومتت فرار کنم " فکیف اصبر علی فراقک "

آزی

و لا یمکن الفرار من محبتک .. دلگرمیه خوبیه گاهی

اين روزها ...

دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــووووونــــــــــــــــــــــــــــــه!!!!! عـــــــــالی بود معصومه!! دلم ریخت . نکند ما عمری ست داریم فرار میکنیم. نکند هی ... معصومه!! باید بنویسمش انگار ... میروم آنطرف ...