" اولین شعبه بانوان ِبانک ملی افتتاح شد "

هه

خنده دار است . در زمانه ای که دیگر این تبعیض ها معنی ندارد ما داریم به قرون وسطی ، به عصر جاهلیت بر می گردیم . زنان سرزمینم را بی آنکه خودشان بفهمند زندانی می کنند به نام حفظ حرمت اسلامی ....

از تمام این حرمت های ِ حیوانی خسته ام . از تمام این عوام فریبی ها و ظاهر سازی های مسخره به نام دین ، به نام مذهب .  آدم بودن را به جرم زن بودن دارند از من ، از ما می گیرند ...

دیوار ...

دیوار ...

دیوار ...

همه جای این سرزمین دیوار است . از هر جا که بروی به بن بست های ِ مکرری می رسی که بوی غم می دهد .

من یک زنم .

زنی که دارد در این بن بست ها . در این چهارگوشه های منظم پیر می شود و از اینکه یک زن ِ مسلمان ایرانی است از خودش بیزار می شود . و از  حجابی که به آن اعتقاد ندارد ....

وطن من ایران است و این برای من افتخار نیست . که دیگر دلم برای وطن نمی سوزد . که وطن هستی من نیست . چه قدر غریبیم ما آریایی های ِ ایران زمین .این خاک هیچ وقت آرامش نخواهد داشت . که در تمام اعصار چه با نام تاج و تخت سلطنت و چه با نام لباس و منبر روحانیت همیشه ی همیشه دستمایه ی چپاول بوده است . نمی دانم خدا در این خاک چه ریخته است که مردمانش نه رنگ آزادی دیده اند نه رنگ آزادگی .

حالم از مردمان پیچیده در مذهب به هم می خورد . از همه ی آدمهایی که نقش بازی می کنند . چرا هیچ کسی خودش نیست ....

/ 7 نظر / 28 بازدید
فرشته

دقیقا داریم میریم قرون وسطی [خنثی]

سایبان

من دلم میگیرد... هی دیوار میکشند دورمان و هی تهمت میزنند.. راستی چرا میگن خدا عادله؟من هیچ وقت نفهمیدم...

این روزها ...

یک ایمیل بود که نوشته بود اینجا سرزمینی است به وسعت یک مستراح عمومی!! چون سال هاست در تمام دنیا فقط توالت ها زنانه و مردانه دارند ...

هیوا

در حسرت یک نعره ی مستانه بمردیم/ویران شود این شهر که میخانه ندارد... حرف ی دلم را که توی ِ سطرهات میخوانم...خوب است...درد مشترک را میگویم...اینجا هیچکس دردم را همین ها را که نوشتی نمیفهمد...

سهبا

دیوار دیوار دیوار...........

سهبا

دیوار دیوار دیوار...........

فاطیما

هر چی دیوار ها رو بیشتر میکنند اوضاع بدتر میشه... حریص تر... تو هیچ کشوری مثل ایران مردها با دیدن گردن یک زن یا ساق پا چشماش گرد نمیشه... ندیدند دیگه.. ماشالاه تو هر محیطی اعم از فرهنگی علمی تفریحی... از متلک ها و مزه پرونی های آقایون در امان نیستیم... کاش یک مقدار فکر کنند راست میگند که حکومت دیکتاتوری در سالهای آخر روی به دیوانگی مینهد!