خدایا اگر این گریه نبود ، اگر این اشکها نبود ، چگونه می شد کسی دردش را تخفیف بدهد ؟

داستانک آخر

می خوانم آن صفحه را ، کلمه ها را ، اولش نثرش قشنگ است ، شبیه قصه هاست و تو می گویی چه قصه ی قشنگی  است ، قلم روانی دارد . بعد کم کم رنگ ِ قصه کم رنگ تر می شود و رنگ زندگی پر رنگ تر . وای خدایا ، نه ! این قصه نیست ، زندگی است . زندگی خیلی هاست که این گونه جریان دارد . زندگی ای که آزمون بندگی است . بعد به خودم می گویم اگر این درد است ، درد های من کجایند ؟ به جهنم که کسی به اشکهات شک می کند . به درک . این بغض را که دیگر نمی شود نگه داشت 

یکهو بُر می خوری توی سالهای نو جوانیت . برادری که کوچک بود و تازه مرز 40 روز را گذارنده بود . یک کودک تپل و سفید و آرام . و تو آن روزها معنی درد را نمی دانستی که . کودک ِ سفیدی که یک باره مریض می شود . بدنش می لرزد . بدنی که هنوز استخوان بندیش کامل نیست . هنوز شکل نگرفته . آن دستهای سفید و تپل می لرزند ، مادر وحشت می کند ، تو بهت زده نگاه می کنی . شاید سردش است . وسط خرداد ماه که کسی سردش نمی شود که می شود ؟ یک بار دیگر می لرزد این بار بیشتر و در همان روز بارها بارها بدنش به رعشه می افتد تو دیگر می ترسی ، مادر گریه می کند ، پدرت آن کودک را که شبیه تکه گوشت شده بر می دارد ، طبیب چاره ی کار را نمی داند . عکس ... آزمایش ... س تی اسکن ...  بیمارستان کودکان ... مورد اورژانسی است ... به همین سادگی کودک 40 روزه در گیر تخت و بیمارستان شد و تشنج امانش را برید . کسی به زنده بودنش دیگر امیدی نداشت . مگر کودکی که 40 روز است از رحم مادرش بیرون آمده تاب این دردها را دارد ؟

گریه های مادر تمام نمی شود که . دعا می کند . خدا یک بار دیگر خدا نگاه کرد . کودک نجات یافت .

پ.ن : یا من اسمه دوا و ذکره شفا خودت کمک کن به حال کسانی که ریشه ی نهالشان در حال خشکیدن است .

پ.ن : خدایا من تاب این امتحانها را ندارم ها . از الان می گویم به بزرگیت قسم من ِ ضعییف را امتحان نکن .

پ.ن : بندگی کردن را چه کسی بلد است ؟

/ 3 نظر / 5 بازدید
این روزها ..

این فکری شدن فرق داره ها .. به اندازه تمام عمر فرق داره معصومه .. اینکه اون سرشو بالا بگیره .. واای خدای من!!! اگر مردم اینند پس ما که ایم؟؟؟!!

امیر

منم عاشق ، مرا غم سازگار است تو معشوقی ، تورا با غم چه کار است