دلم شور می زند . قفسه ی سینه ام درد می کند و مثل مرغ سر کنده بال بال می زنم . لعنت به این تکنولوژی بی مصرف . لعنت ...

/ 10 نظر / 4 بازدید
هیوا

همه اش خودم را توی سطرهای تو میخوانم!همه اش.مثل همین که:دلم شور می زند . قفسه ی سینه ام درد می کند و مثل مرغ سر کنده بال بال می زنم . لعنت به این تکنولوژی بی مصرف . لعنت ...

همفری بوگارت

ارمبخش بخور یه وقت سکته نکنی بی طاعون بشه ژرشین بلاگ

مهدیه لطیفی

لعنت به این تکنولوژی بی مصرف که تنها هنرش اتفاق آشنایی ما بود!

محمد مهدی

دل ما هم شور می زد از 6/11 تا 19/11 حداقل نقطه ای بگذار که بدانیم هستی

زهرا

خوب نیستی .. آمده بودم واژه های آرام بخوانم نداشتی.نبود.

خورشید خانوم

ذوق کردم که الان که حسابی دلم یک عالمه کلمه ی معصومه وار می خواهد این پست جدید راضی اش می کند . همیشه توی ذوقم می خورد . حتی وقتی به یک آپ ذوق کنم ... آبی باشی یا حق

فرزانه

با تمام وجود این حرف هایت را میفهمم لعنت به این تکنولوژی . . . ارامش پست قبلت هنوز هم وقتی برای هزارمین بار میخوانمش حس خوبی میدهد از همان ها که این روزها کم پیدا میشود

شالیز

تکنولوژی توی کشورهایی که از نظر تکنولوژی فکر و فهم و شعور زیر خط فقر هستند مثل بلا است مثل وبا است مثل طاعون است اول باید تکنولوژی شعور را بالا ببریم تا به دانش فناوری های نوین هم دست پیدا کنیم مگر نه همین آش و همین کاسه موید باشی و پیروز. بی درد از نوع جسمی شاد از نظر روحی