بهار آمده است و من به دنبال چلچله های سرگردان دنبال نشانه ای می گردم که نیست . بهار هنوز نیامده است و زمستان کشنده ای در من روییده است . من پا به ماه یک اتفاق ِ سهمگینم ...

/ 10 نظر / 12 بازدید
اين روزها ...

نگو معصومه! از همین اول نگو ... خدا رو چه دیدی ...؟؟ خوب باشد الهی ... خوب باشد و آرام ...

آزی

بهارت مبارکه ، شک نکن :)

زهرا

بهار آمده دختر بهار اتفاق مبارکی ست .. به پیشوازش برو تا آنچه با درختان می کند با تو بکند ..

شالیز

زمستان را به لطافت برگ هاي سبز بهار رام كن. زمستان رفتني است و روسياهي براي سياه كاران است. از زمستان سپيدي برف را وام گير و به سبزي بهار پيوند بزن ... ايامتان لطيف و اتفاق هاي سهمگينتان شيرين! نوروز پيروز

سهبا

چلچله های سرگردان دنبال نشانه ای هستند از خانه ای که بر بامش لانه کنند . اتفاق را تو خود رقم خواهی زد معصومه جان ! زمستان را فراموش کن تا چلچله ها به سراغت بیایند.

این روزها ...

خوبی؟

سایبان

بهار مبارک من که همچنان پاییز را ترجیح میدهم...

زهرا

خب یه چیزی بنویس تنبل خانوم

پریسا

بهار براي خيلي از آدمها معني نداره از جمله من