و اما سلام ...

دستهای عاشقانه نویسی ام گم شده بود

شاید بری اینکه ناخن هایم زیادی بلند بودند برای فشردن دکمه های این تکنولوژی

شاید برای اینکه دلم دیگر آواز نمی خواند

و ...

 با این همه می دانم که دنیا کار خودش را کرده است

از خاطر همه گان رفته باشم شاید....

اما

همیشه امیدی هست

که خدا یک نفر را برایت کنار گذاشته باشد

برای روز مبادا

 

 

پ.ن : روز مبادایم آرزوست

/ 1 نظر / 5 بازدید
ناهید

قشنگ بود