دلم هوای ساربان ِ محسن نامجو را کرده ...

/ 4 نظر / 30 بازدید
یوتاب

گوش کن دلت هوای هر چه که کرد زود گوش کن هوای دلت را داشته باش

...؟

آه ........بعضی وقتا دل هم اشتباه میکنه!!!!!!!!