من آدم معتقدی هستم در بعضی موارد اما اصلا و ابدا تاکید می کنم اصلا و ابدا عرزشی نیستم ، از عرزشی ها هم بیزارم و مانده ام چرا این قشر آدمها می آیند اینجا و کامنت هم می گذارند.

از همینجا تقاضا می کنم نه این طرفها بیایند ، نه ردی از خودشان بگذارند که من را با اینان کاری نست

/ 3 نظر / 33 بازدید

[خرخون]

محبوبه

هرچند میدونم این قشر چقدر به اعصاب و روان آدم لطمه میزنند و چقدر دورن از همه ی چیزهایی که من براش میجنگم ولی دلم نمیخواد ازشون دور باشم .. نمیخوام نشنوم حرفاشونو.. میخوام بشناسمشون.. این برای درمان جامعه لازمه...