با تمام علاقه ای که به فرهنگ و هنر و ادب کشورم دارم عجیب دلم می خواهد از این لجن زاری که اسمش را نمی شود وطن گذاشت بروم . بروم جایی که مردمش به هر دلیل ِ خود خواسته ای انگ به دیگران نزنند . که برای بدیهی ترین امورات زندگیم هزاران نفر مدعی حق به گردن پیدا نکنم که مکلفند نظر بدهند و اگر چنان نشود مدیون خواهم شد تا ابد . دلم عجیب می خواهد از این خراب شده بروم .

 

 

پ.ن : یک سکانسی از یک فیلم که یادم نیست اسمش را می گفت : " ما توی ایران روی قیر مذاب راه می ریم . " و من این روزها عجیب این احساس را درک می کنم .

پ.ن : این یک نظر کاملا شخصی است

/ 0 نظر / 4 بازدید