هیچ کس در خانه نیست . تنهایم . دارم آهنگ ِ جدیدی را که عاشقش شده ام را گوش می دهم .i'm calling you . حس خاصی ندارم . در بی حسی خاصی غوطه می خورم . گوشی ام خفه خون گرفته . من تنهایم .توی آینه به ابروهایم که دیروز خانوم آرایشگر مهربان درستش کرده نگاه می کنم و کیف می کنم . بوی پاییز را دوست ندارم . حوصله ام سر رفته . دلم برای قلم و مرکب و کاغذ تنگ شده . من دیگر مهر را دوست ندارم . دلم تابستان را می خواهد . 

/ 4 نظر / 31 بازدید
لولی دیوانه: شالیز

سلام اگرچه حضورتان کمرنگ شده است و دیگر سری به دوستان قدیم نمی زنید اما وظیفه خودمان می دانیم که خدمت برسیم. توصیه می کنم بالت موسی و شبان کار شهداد روحانی پرواز همای و هما سرشار را ببینید یقین دارم برایتان زیبایی بسیار خواهد داشت.

سید مهدی حبیبی

سلام صداقت و صمیمیت وبلاگتان را دوست دارم همیشه شاد وسبز باشی[گل][گل]

محمد مهدی

I don't need nobody & I don't fear nobody I don't call nobody but U My One & Only And let the whole world know what this love is about