از آن حالت های دیوانگی و مستی پیدا کرده ام . از آن حالتهایی که می شود ساعتها به صدای تار گوش کرد و گریه کرد و درد کشید . نه که درد جسمی ها نه . انگار که روحت درد بگیرد . که حس کردنی نیست که اصلا . آه چقدر این حالتهای ِ مست ِ مریض گونه ی دردآور را دوست دارم .

 

پ.ن : کاش می شد برایتان بگویم که چه لذتی دارد این حال

/ 0 نظر / 25 بازدید