هشت شاید عدد مقدسی باشد بعد از این تکرار ...

هشت ِ هشت ِ هشتاد و هشت است و دیگر آهوها نمی ترسند و من هنوز راضی شدن را یاد نگرفته ام ....

تاریخ ِ مهربانی تو تکرار نشدنی است حتی اگر پاییز آنقدر بی رحم شده باشد که دلم را بگیرد و پس ندهد و من در یک قدمی وصل ، به جای سلام بگویم خداحافظ ..

سفر اگر آغاز کردنی بود مشهد شمال دیگری می شد که طول ِ جاده را کم می کرد .  اما کدام سفر دلم را دخیل می بندد به حَرَم که من حُرمت ِ زائر شدن را سالهاست باطل کرده ام .

یک روز اگر بیایم بنشینم پای ضریحت و اذن دخول بخوانم یعنی آن قدر خوب شده ام که دیگر حرفی برای رد کردنم باقی نمانده . یعنی باید می آمدم که خوب شدنم را ثابت کنم یعنی قبول .

 برای آمدن هنوز آماده نیستم ؟

 

 

 

 

 

 

 

پ.ن : دروغ واجب نیست . منتظر بودم امروز بیاید تا تکرار ارقام را ثبت کنم اما بیش از این ذهن ِ کپک زده ام یاری نکرد . وقتی که سفر در یک قدمی ات باشد و نروی ....

/ 6 نظر / 7 بازدید
این روزها ...

هشتِ هشتِ هشتاد و هشتت ... (نمیدانم چه بگویم بقیه‌اش را، که خوب میدانم چقدر تقویم را ورق زده بودی) اینکه از دستت بگیرد بهتر است یا اینکه به دستت ندهد؟؟ چه فرق میکند معصومه؟؟

سرزمین دریا

حکمت فقط همین . . .

خورشید خانوم

من دعایم تازگی ها این است که اگر می دانی اینبار زیارتت درستم می کند بگو بیایم و اگر نه... نمی خواهم باز هم دست خالی برگردم نه این که او ندهد نه.من لیاقت گرفتن ندارم... عیدت مبارک معصومه ی معصوم من آبی باشی یا حق

azi

...

زهرا

معصومه این ها که نوشتی مرا به گریه انداخت. و من فرار کردم ... این پنجره را بستم و فرار کردم از احساسی که به جانم انداختی نتوانستم بگویم از لرزش دست و دلم آنجا که حرفهایت تمام شد .... تو فکر می کنی اذن دخول حرمش خوب شدن است ؟ نه معصومه .. اگر این بود من مهمان همیشه اش نبودم عزیزکم ...

زهرا

چقدر دلم برایت تنگ شده بود. برای خود معصومه ... این حرفها مال تو اند .. اما آن سکوت نه. من آن سکوت را دوست نداشتم. من سیل روان کلمه هایت را دوست تر دارم معصومه. آن عاشقانه ها را