یک چفت چشم بگذار توی ظرف من

پیش ترها توی فیلم ها وقتی جایی می رسید که هنر پیشه باید حرفش را می زد ، ولی نمی زد و سکوت می کرد و دوربین زوم می شد روی نگاه ِ معنی دارش حرصم در می آمد که چرا لال مانی گرفته و حرف نمی زند آخر . باید فلان چیز  را بگوید خب .

حالا زمانی شده که خودم حرص خیلی ها را در می آورم و دلم می خواهد سکوت کنم و فقط نگاه کنم  .

آن وقتها آن قدر عقلم نمی کشید و فکر می کردم هر چیزی جای خودش است ، زبان جای زبان ، دست جای دست ، چشم جای چشم .

حالا که بزرگتر شده ام کمی ، فهمیده ام هیچ چیز این دنیا سر جایش نیست که اصلا . شاید هم سر جایشان ، آن جایی نیست که ما فکرش را میکردیم . حالا فهمیده ام که چشم آدم از زبان آدم حق تر است .

جای دل ِ آدمها کجاست راستی ؟

/ 7 نظر / 7 بازدید
این روزها..

اِ! خُب صبر نداری دیگه جانم!!! قالب نو مبارک.. بهتر است خیلی.. راستش آن زنهای قالب قبل حرص مرا در می آوردند.. اَه اَه اَه!!!

این روزها..

گاه به سخن گفتن از زخمها نیازی نیست .. سکوت ملالها از زخمها سخن تواند گفت.. سکوت سرشار از سخنان ناگفته است.. از حرکات ناکرده .. اعتراف به عشقهای نهان .. و حقیقت های بر زبان نیامده ..

شالیز

متین می فرمایید. گاه نگاهی صد مثنوی است حال چه از نوع معنوی چه از نوع غیر آن سکوت فریادی اتمی است که وقتی می توفد هیچ صدایی یارای مقابله اش نیست

این روزها..

اول اینکه : لینکت رو درست کن! دوم اینکه : نه! اصلاَ! چرا؟! سوم اینکه: خواهشاَ این کارو نکن! حداقل یکی دیگه رو پیدا کن .. میتونی نظر خواهی هم بکنی حتاً!!! چهارم اینکه : یکی نیست بگه به تو چه که درباره وبلاگ مردم نظر میدی خُب!

هیوا

این روزها میخواندمت، ولی این پهنای ِ باند ِ لعنتی نمیگذاشت ردی از خودم به جای بگذارم.این یعنی پست های قبلیت رو ممنون!یعنی من حرف مو توی سطر سطر تو خوندم!معصومه ی افرینش، تویی!

ژاله

چرا به یاد نمی آورم ؟ بر پنچه ی پا از پلکان بادها به زیر خواهم آمد ، قنا ری های غمگین در نم باران ، نام دیگری دارند. پیراهنم از شکفتن میخک و آفتاب ، اندازه ی آسمان تو خواهد شد. بگذار ببوسمت ، دهانم پر از بوی واژه و عنبر است . به منم سر بزنید