لحظه دیدار نزدیک است .

باز من دیوانه ام، مستم .

باز می لرزد، دلم، دستم .

باز گویی در جهان دیگری هستم .

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ !

های ! نپریشی صفای زلفکم را، دست!

آبرویم را نریزی، دل !

- ای نخورده مست -

لحظه دیدار نزدیک است

 

این شعر نوستالژی عجیبی برایم دارد . احساس جوان بودن ، عاشق بودن ، احساس نابی که سرشار از توست ....

/ 1 نظر / 23 بازدید
محبوبه

احساس نابی که سرشار از توست .... یاد عشق اول افتادم و ان استادی که میگفت عشق اول هرگز فراموش نمی شود ولی مگر بقیه شان را می شود فراموش کرد؟نمی دانم... شعر نابی است...