مردک دارد در سازمان ملل متحد یاوه می گوید . بعد برنامه زنده است . تلویزیون ضر*غامی نمی تواند سانسورش کند . و نمایندگانی که دارند مجلس سخنرانی را ترک می کنند ناگزیرند در تلویزیون دولتی رژه بروند .

و خداوند هر آنکه را که بخواهد عزیز می کند و هر آنکه را بخواهد خوار  .

خنده ناک است یا دردناک . وطنی که هیچ وقت بوی آزادی نمی دهد .

پ.ن : به گمانم کبک ها عاقلانه تر سرشان را زیر برف می کنند .

/ 2 نظر / 24 بازدید
محبوبه

این روزها همه چیز در این سرزمین دچار یک خنده ی دردناک است...

شعرزاد

[گل] از آن خنده های به غایت تلخ