پنج شبنه است

الهم انی اسئلک

دیگر نمی دانم چه می خواهم ...

/ 2 نظر / 5 بازدید
سایبان

ای خدا بی ارزو موندم ارزوی تازه میخواهم... صدای ابی پیچید تو گوشم,یادش به خیر روزایی که بعد از انی اسئلک , اونقدر حاجت داشتم که وقت نمیشد همشو بگم...

این روزها ...

امشب نخواندم ... شاید هم نخواند َم