یک سال دیگر بزرگ شده ام . 25 اسفند یک بار دیگر متولد شده ام .

احساس عجیبی دارم . احساس می کنم خانوم بزرگی شده ام .خیلی بزرگ . این آخری ها چیزهای زیادی  یاد گرفته ام . یک شوک بزرگی بهم وارد شد که باعث شد دیدم را به دنیا عوض کنم . البته نمی دانم این حس موقتی است یا پایدار اما دعا می کنم پایدار باشد

احساس خوبی به سال جدید دارم و نشانه ی مثبتش این است که روز تولدم غمگین نبودم شاید البته .

/ 3 نظر / 5 بازدید
مستوره

سلام معصومه جان می دانم که شنیدن تبریک تولد بسیار دوستداشتنی است حتی از طرف یک غریبه...تولدت مبارک عزیزم حتی با تاخیر عیدتم مبارک[گل]

یوتاب

مبارک عزیزدل مبارک :*

زهرا

تولدت مبارک بانوجان