می گویند طبیعی است اینکه دلت بگیرد و آنها نمی دانند که طبیعت من چگونه است . هه ... با این همه آدمی که دورم حلقه زده اند هر روز ابعاد تنهایی ام وسیع تر می شود . وقتی حرفی برای گفتن ندارم بالطبع کسی برای شنیدن پیدا نمی شود .

موهای ِ صافم را فر می کنم . از بچگی دوست داشتم موهایم فرفری باشد . پف داشته باشد . اما این موهای ِ قهوه ای صاف با سیاهی ِ فرفری های موهای آن دخترک همکلاسی فاصله ها داشت . و دیروز اصلا خوشحال نشدم که موهام فرفری شده . آرزوهای بچگی توی دل ِ کودکی مرده اند . دیگر دلم نمی خواهد از آن کفش های پاشنه داری که صدا بدهند . و از آن پیراهنهایی که دامنش پف باشد و از آن عروسکهایی که صدا می دهند و چشمهایشان آبی روشن است . و از آن برچسبهای رنگی رنگی که بچسبانم توی دفترم . و نه کارتونهای والت دیزنی و نه از آن تابهایی که توی خانه ی همسایه بود . هیچ کدام از اینها دیگر برای دل ِ پیر شده ام آرزو نیست . آرزو داشتن را فراموش کرده ام دیگر . دلم را گم کرده ام .

هیچ کسی می داند خندیدن چقدر درد دارد وقتی که شاد نیستی . وقتی که دلت می خواهد .... صورتم درد می کند خدا .

/ 7 نظر / 3 بازدید
شالیز

تنهایی به دل است و تنهایی تن را می توان فکری کرد و بدترین تنهایی ها نبودن گوش های شنوا ... و بدتر از ان بودن هزاران گوش که هیچ کدام هنر شنیدن ندارند ... دردی است که درمان ندارد

زهرا

بیا موهای من مال تو. با این فرفری های دست و پاگیر که می دانم تو را زودتر از من بیزار می کنند. معصومه من دیشب یک عالمه خودم را جای تو گذاشته بودم و بعد دیدم همان بهتر که هر کسی جای خودش باشد. من فقط بلدم دعا کنم معصومه. همین.

زهرا

رفتم یک عالمه به خودم رسیدم مثلن و موهام را صاف کردم حالا شده مثل مال تو. قهوه ای صاف[پلک] ببین ..

talkho0n

salaam... do0ste aziizam,neveshtehatu do0s daram... linket kardam.. behem sar bezan... mamno0n... ...

ملیحه

"هيچ كسي مي داند خنديدن چقدر درد دارد وقتي كه شاد نيستي..." تا دردمند نباشي نمي فهمي