الهی لئن خیبتنی او طردتنی
فمن ذاالذی ارجو و من ذا اشفع

الهی اجرنی من عذابک اننی
اسیر ذلیل خائف لک اخضع


الهی فانسنی بتلقین حجتی
اذا کان لی فی القبر مثوی و مضجع


الهی لئن عذبتنی الف حجه
فحبل رجائی منک لا یتقطع

الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هناک ینفع

الهی لئن لم ترعنی کنت ضائعا
و ان کنت ترعانی فلست اضیع

الهی اذا لم تعف عن غیر محسن
فمن لمسیء بالهوی یتمتع

(ای خدا اگر تو از غیر مردم نیکوکار عفو و بخشش نفرمایی
پس چه کسی آنانی که به هوای نفس زشتکارند را خواهد بخشید؟!!!)

/ 0 نظر / 6 بازدید