خدایا !

همه کاری می کنند به نام تو . تویی که مقدسی و نامقدس ترین افعال را به تو نسبت می دهند . و من اینجا در سرزمینی زندگی می کنم که هر روز سرخورده تر از دین و مذهب به دنبال راهی می گردم برای نزدیکی به تو و همواره به درهای بسته می خوردم .

خدایا !

آدم های بی گناه را می کشند و به نام تو یو*م الله می گیرند که خدا با ایشان است  .

خدایا !

چه قدر دیگر باید دروغ بشنوی تا به داد ما که نه به فریاد ما برسی .

چه تحملی داری ...

/ 0 نظر / 5 بازدید