مثل عاشق ، شبیه معشوق

 پرواز یعنی :

آنقدر پرنده باشی که اسیر چشم های صیاد نشده باشی که حتی با در ِباز قفس پرندگی یادت رفته باشد.

دل یعنی :

 هم معشوق باشی هم عاشق . طعمه خور باشی دانسته ، دام برایت حلقه ی وصال باشد.

عشق یعنی :

او را خود التفات نبودی به صید من           من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

---------------------------------------------------------------------------------------------

صیاد یعنی :

هنوز آنقدر آدم باشی که خودخواهی های ِعاشقانه ی جهان را در دام معشوق گیرت نریخته باشی .

دل یعنی :

پرنده اگر از معشوقگی استعفا کرد و عاشق شد ، حیرانی ِ بالهاش را بُعد قفس بیدار نکند.

عشق یعنی :

پرواز را از پرنده نگیر . آزاد باش ِعاشقی .

 

 

با این همه پرنده اگر عاشق شد،  پرواز را در آسمان گم می کند و در دام می غلطد به امید قفس .

القصه:

آسمانی اگر عاشق زمینی شد ، زمینگیر می شود .

/ 25 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
این روزها ..

هنوز تمرکز ندارم برای دوباره خواندنش .. الی هم خوش بگذره .. منم میرم همین روزا باز .. القصه: میگویمت بعد تر ..

این روزها ..

حالمان بد نیست غم کم میخوریم .. کم که نه! هر روز کم کم میخوریم

پریسا

مرسی از اینکه لینکم نکردی[ناراحت][گریه]

هیوا

اتحه هایمان را آماده کردیم...چرا نمی آیی جمعشان کنی؟؟؟؟؟

احلام

سلام. سعادت گرچه کمرنگ است..ارادت همچنان باقیست ... رفیق [گل]

این روزها..

پر میکشی و وای به حال پرنده ای کز پشت میله قفسی عاشقت شده است..

این روزها..

پرندگی پرنده در پریدن است .. از قفس میگریزد .. ( اگر امروز نه .. فردا حتماً ..) پرواز را از پرنده نگیر

این روزها..

آسمانی کنجکاوی میکند زمینی را .. سرک میکشد که ببیند چه خبر است! .. زمینی هم .. شاید .. نمیدانم .. اصلاً بشود .. زمینی شود .. چه عیب دارد آیا؟ .. شاید هم زمینی آسمانی شود .. کسی چه میداند ..

سایبان

کسی که هیچوقت زمینگیر نشده لذت پرواز رو درک میکنه؟