این روزها کارهای مهمی می کنم

پوست دور ناخنم را می کَنم ، غذا نمی خورم ، زیاد بغض می کنم ، و دوباه پوست دور ناخنم را می کَنم و انگشت هایم زخم می شود ، تصنیف "دوش دوش " شجریان را گوش می دهم ، با مادرم بحث می کنم ....

چقدر خسته ام از این همه کار

/ 0 نظر / 9 بازدید