..::طاعون زدگی::..

عطر کافور می آید ، فاتحه هایتان را آماده کنید

 

چگونه می شود وقتی که انحنای ِ لبهای خودت سر پایینی است و نم ِ چشمهات خشک نشده خیس می شوند ، وقتی که یک کوه ِ درد روی دلت سنگینی کند لبخند بزنی و "او" را دلداری بدهی که چون تو خوبی باید خوب باشد ، باید بغض نکند ، باید بخندد ؟

  
نویسنده : معصومه آرزومندی ; ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱۳
تگ ها :