..::طاعون زدگی::..

عطر کافور می آید ، فاتحه هایتان را آماده کنید

مثل عاشق ، شبیه معشوق

 پرواز یعنی :

آنقدر پرنده باشی که اسیر چشم های صیاد نشده باشی که حتی با در ِباز قفس پرندگی یادت رفته باشد.

دل یعنی :

 هم معشوق باشی هم عاشق . طعمه خور باشی دانسته ، دام برایت حلقه ی وصال باشد.

عشق یعنی :

او را خود التفات نبودی به صید من           من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

---------------------------------------------------------------------------------------------

صیاد یعنی :

هنوز آنقدر آدم باشی که خودخواهی های ِعاشقانه ی جهان را در دام معشوق گیرت نریخته باشی .

دل یعنی :

پرنده اگر از معشوقگی استعفا کرد و عاشق شد ، حیرانی ِ بالهاش را بُعد قفس بیدار نکند.

عشق یعنی :

پرواز را از پرنده نگیر . آزاد باش ِعاشقی .

 

 

با این همه پرنده اگر عاشق شد،  پرواز را در آسمان گم می کند و در دام می غلطد به امید قفس .

القصه:

آسمانی اگر عاشق زمینی شد ، زمینگیر می شود .

  
نویسنده : معصومه آرزومندی ; ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٧
تگ ها :