..::طاعون زدگی::..

عطر کافور می آید ، فاتحه هایتان را آماده کنید

گاری سیب فروش سر ِ میدان افتاد ...

ق.ن: سهم بعضی ها از آسمان برج می شود و سهم بعضی بغض ِ آخر ِ برج

می گویند آسمان دهنده است ، عدالت آسمان کجاست اما ؟

 

 

 

از آسمان باران می بارید .

شکلات هایش را جمع کرد ، آدامس هایش را توی کیفش ریخت ، بیسکوئیت هایش را روی هم چید ، همه را جمع کرد

دخترک به مادرش گفت مامان خوش به حال اون دختره چقدر خوراکی داره

دخترک جلو رفت  : خوش به حالت چقدر خوراکی داری ،

اشکهایش ریخت روی بسته ی پفک

زیر لب زمزمه کرد ، آخر ِ برج است ، صاحبخانه ...

دخترک به مادر گفت : مامان آخر ِ برج یعنی خونه ی ما

 از آسمان باران می بارید

 

  
نویسنده : معصومه آرزومندی ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٩
تگ ها :